Redovisning

Vi hjälper dig hela vägen från affärsidé till deklaration och allt däremellan, såsom registreringshandlingar, budget, bokföring, momsredovisning, skattedeklaration, löner, fakturering, bokslut med årsredovisning samt deklaration och skatteplanering.

Hos oss får du en personlig redovisningskonsult som hjälper dig med alla frågor som rör ditt företags redovisning!

Låt oss ta hand om din bokföring så kan du fokusera på att utveckla din verksamhet! Vi hjälper med hela eller delar av redovisningen. Oavsett vilka behov du har så anpassar vi oss efter ditt behov och vi ser till så du får en bokföring och redovisning med tillförlitlig information.

Redovisning kräver erfarenhet

Idag är redovisning ett väldigt komplext område och utan någon utbildning eller erfarenhet kan det vara svårt att få rätt med alla siffror. Det finns också många fallgropar som kan göra att ditt företag kan hamna i ekonomiska problem. Vi har den senaste utbildningen och följer god redovisningssed.

Våra områden inom redovisning:

  • Uppstarten av företaget och bolagsändringar
  • Löpande bokföring
  • Löner
  • Skatter
  • Fakturering
  • Reseräkningar och utlägg